Dockningsstationer

GDS ™ sätter en ny standard för att göra kopplingar mellan alla elektroniska enheter och en dockningsstation för laddning och datakommunikation. I samband med IntelliSkin ™ enheter erbjuder GDS ™ möjligheter efterhand som enheter utvecklas, och ger användaren valet att minimera kostnaderna genom att utnyttja sina dockningsstationer för flera typer av skydd/skal.